Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Suomen herpetologinen yhdistys ry:n yhteistyönä toimiva Matelijoiden ja sammakkoeläinten nimistötoimikunta on perustettiin tammikuussa 2007. Toimikunnan pitkäntähtäimen tavoitteena on nimetä suomenkielinen nimi kaikille maailman matelija- ja sammakkoeläinlajeille.

Maailmassa tunnetaan tällä hetkellä matelijoita yli 9 500 lajia ja sammakkoeläimiä reilu 7 000 lajia. Näistä vain murto-osalla on suomenkielinen nimi, eivätkä läheskään kaikki käytössä olevat nimet ole vakiintuneita: samalla lajilla voi olla useita nimiä, tai sama nimi saattaa viitata useampaan eri lajiin. Tuhansien lajien lisäksi suomenkielinen nimi puuttuu myös lukuisilta suvuilta, heimoilta ja muilta taksoneilta. Nimistötoimikunnan tavoitteena on tuoda selkeyttä tähän kaaokseen ja luoda suomenkielinen nimistö matelijoille ja sammakkoeläimille. Monien muiden eläinryhmien parissa toimivia toimikuntia on ollut olemassa jo vuosia. Matelijat ja sammakkoeläimet olivat ennen vuotta 2007 ainoat selkärankaisryhmät, joille ei ollut olemassa omaa nimistötoimikuntaa.

Tuhansien lajien nimeäminen on valtaisa työmäärä. Urakka jaetaan pienempiin osiin ja sitä tehdään osa kerrallaan. Kaikkien lajien nimeäminen tulee kestämään useita vuosia, mutta tuloksia julkaistaan sitä mukaa kun niitä valmistuu. Ensimmäisenä toimikunta käsitteli krokotiilieläinten nimet ja Euroopan lajiston, joiden nimistön on määrä valmistua lähiaikoina. Euroopan matelijoiden ja sammakkoeläinten jälkeen vuoron saavat muut ryhmät, aina sopivasti rajaten. Kaikki toimikunnan työn tulokset julkaistaan näillä internetsivuilla.

Nimistötoimikuntaan kuuluu tällä hetkellä kaksi henkilöä: IUCN-asiantuntija Timo Paasikunnas (toimikunnan puheenjohtaja), sekä Suomen herpetologisen yhdistyksen Joonas Gustafsson (toimikunnan sihteeri). Toimikuntaa vahvistetaan lähiaikoina Luonnontieteellisen keskusmuseon edustajalla. Toimikunta tulee pyytämään apua tarpeen mukaan myös muilta alan asiantuntijoilta.

Tähän saakka julkaistut toimikunnan suosittelemat suomalaiset nimet löydät joko nimistöhaun avulla, tai luettelomuotoisista nimistöjulkaisuistamme.

Lisätietoja nimistötoimikunnasta ja sen toiminnasta voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta nimisto@herpetomania.fi.

Toimikuntaan ja yleiseen eläinten nimistötyöhön liittyviä julkaisuja

Toimikunnan nimistöjulkaisut

Gustafsson, J., 2007: Matelijoiden ja sammakkoeläinten suomalaiset nimet. Herpetomania 5/2007, s. 23-27.
(PDF-versio)

Henttonen, H., Koivisto, I., Lahti, S., Lokki, J., Nummi, P., Pankakoski, E. & Valste, J., 2008: Maailman nisäkkäiden suomenkieliset nimet. http://koivu.luomus.fi/nisakkaat/.

Pyykkö, M. (toim.), 2013. Minna Pyykön maailma: Lari, topi, urso ja isopuikkija - ohjelma maailman eläinten suomenkielisistä nimistä. Radiolähetys. Alunperin esitetty Radio Suomessa 24.8.2013. Kuunneltavissa YLE Areenessa.

Varjo, M., Koli, L. & Dahlström H., 2004: Maailman kalojen nimet. Suomen Biologian Seura Vanamo ry. , Porvoo. 152 sivua.

Väisänen, R. A., Högmander, H., Björklund, H., Hänninen, L., Lammin-Soila, M., Lokki, J. & Rauste, V., 2006: Maailman lintujen suomenkieliset nimet. 2., uudistettu painos. BirdLife Suomi, Helsinki. 363 sivua. Netissä www.birdlife.fi/lintutieto/maailman-lintulajien-suomenkieliset-nimet/.